svg

Kurumsal Sorumluluk

Sosyal Adaletin Gerçekleşmesine Katılım ve Çevre Bilinci

Bütün çalışmalarımızı daha eşit, demokratik ve özgür bir toplumda, doğa ve tüm canlı türleri ile uyum içinde yaşayabilme idealini gözeterek şekillendiriyoruz. Hukuk işlemlerimize ek olarak, bu amaç doğrultusunda ekibimizle birlikte çevre ve topluma duyarlı gönüllük projeleri geliştiriyoruz.

Geliştirdiğimiz ”US PLUS” projesiyle ekibimize ve topluma yeni artılar katarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki yaptığımız işlere artılar katmak, kendimize kattığımız artılardan geçiyor. Bu proje kapsamında;

başlıkları altında ekibimizle birlikte gönüllülük esaslı çalışmalar yürütüyor, yeni artılar katıyoruz. 

Sosyal adalet, bir toplumda herkesin eşit haklara ve fırsatlara sahip olması demektir. Bu nedenle, müvekkillerimize hukuki hizmetler sunarken, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Hukuki süreçlerde, müvekkillerimizin yanında yer alırken, adil ve eşitlikçi bir yaklaşımı benimseyerek, toplumun çeşitli kesimlerinin sesini duyurmasına ve haklarını korumasına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

 

Bunun yanı sıra çevre bilinci, sürdürülebilir bir gelecek için önem taşır. Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi çevresel konular, işimizin bir parçası olarak değer verdiğimiz temel konulardır. Müvekkillerimize sunduğumuz hukuki danışmanlık ve çözümlerimizide çevre dostu uygulamaları teşvik ediyor ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratmayı hedefliyoruz.

 

Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için, sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılıyoruz. Eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve çevre koruma gibi alanlarda çeşitli projeler destekleyerek topluma fayda sağlamayı hedefliyoruz. Böylece, sadece hukuki danışmanlık alanında değil, toplumun genel refahına katkıda bulunan bir ofis olmayı amaçlıyoruz.

 

Tüm bunlara ek olarak kültür ve sanat, toplumun ruhunu besleyen ve bir arada tutan önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, kültür ve sanatın desteklenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda da aktif rol oynamayı hedefliyoruz. 

 

Ülker Şimşek Hukuk Ofisi olarak sosyal adaletin gerçekleşmesine katılım, çevre bilinci ve kültür-sanat konularında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için kararlıyız. Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerde, sosyal adaleti, çevre korumasını ve kültür-sanatın önemini ön planda tutarak topluma değer katmayı sürdüreceğiz.