svg

ÜLKER ŞİMŞEK HUKUK BÜROSU 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENİLMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI


Ziyaretçilerimiz sitemizin kariyer bölümüne özgeçmişlerini (CV) bırakarak, Ülker Şimşek Hukuk Bürosu (“Ülker Şimşek”) bünyesinde çalışma isteklerini bize iletebilirler.

Göndermiş olduğunuz özgeçmişiniz kapsamında kişisel verilerinizin güvenliğine azami önemi göstermekteyiz. İş başvuru ve işe alım süreçleri kapsamında bize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi kapsamında internet sistemimize işlemekteyiz. 

Kişisel verilerinizi büromuzun her türlü insan kaynakları faaliyetlerinin işlenmesi ve yürütülmesi, iş başvuru süreçlerinin yönetilmesi, işleme alınması, değerlendirilmesi ve genel işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli yetkin personelin bu kapsamda istihdam edilmesi ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilmesi için, KVKK’nın 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, büromuzun meşru menfaatlerinin korunması amacına dayanarak işlemekteyiz. Verileriniz, iş başvurunuz olumsuz sonuçlandığı takdirde de olası uygun açık pozisyonlar olması halinde sizinle tekrar irtibata geçilmesi amacıyla, KVKK’ya uygun olarak makul bir süre saklanacaktır. Toplanılan bilgiler kapsamında bütün teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Websitemizi herhangi bir kişisel verinizi paylaşmadan da ziyaret edebilirsiniz. Ülker Şimşek bünyesinde açık pozisyon için başvuran adayların, büromuz tarafından özgeçmişi kapsamında paylaşılmış olan kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenebilecektir. Bu kapsamda;

 • Özgeçmişinizde paylaşılan ad, soyad, fotoğraf ve iletişim bilgileriniz,
 • Eğitim, öğretim geçmişi ve staj geçmişinize ilişkin bilgiler,
 • Özgeçmişinizde belirtilen aktiviteler, hobiler ve ilgi alanları,
 • Özgeçmişinizde istihdama uygunluk amacıyla, belirtmiş olduğunuz referanslarınızdan edinmiş olduğumuz bilgiler,
 • Ofisimize yapmış olduğunuz ziyaretler kapsamında güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilen görsel kayıtlar,
 • İşe alım sürecinde gönüllü olarak verdiğiniz her türlü bilgi,

gibi hususlar çevrimiçi başvuru formları, yüz yüze görüşmeler, elektronik vasıtalarla toplanan bilgiler toplanmaktadır. 


Ülker Şimşek tarafından kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde her zaman veri sorumlusuna (info@ulkersimsek.av.tr) başvurarak kendinizle ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. İlgili adrese e-posta göndererek haklara ilişkin taleplerinizi bize iletebilirsiniz.