svg

Faaliyet Alanlarımız

  svg
 • İnşaat

  Kentsel dönüşüm, kat karşılığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi inşaat...

  İnşaat

  Kentsel dönüşüm, kat karşılığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere, eser sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünü; bu alanda elde edilen gerek hukuki gerek sektörel bilgi birikimi ile müvekkillerin menfaatini göz önünde bulundurarak sağlıyoruz.

 • Şirketler

  Şirket ortakları arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde vermiş olduğumuz hukuki...

  Şirketler

  Şirket ortakları arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde vermiş olduğumuz hukuki danışmanlığın yanı sıra ticari ve ekonomik hayatın aktif bir şekilde sürdürülebilmesi özeniyle müvekkillere hayatın olağan akışına uygun ve pratik önerilerde de bulunuyoruz.

 • Reklam Hukuku

  Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren marka sahibi müvekkillere, resmi internet...

  Reklam Hukuku

  Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren marka sahibi müvekkillere, resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer tüm reklam mecralarında kullanacakları tanıtım ve materyalleri açısından, mevzuata uygunluk denetimi yapıyoruz. Bununla birlikte mevzuata aykırı tanıtım iddiası ile yapılan şikayetlerde ilgili idari otorite nezdinde müvekkillerin temsili, savunulması ve sürecin takibi sağlıyoruz. Ayrıca özellikle e-ticaret ve sosyal medya alanında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde, mevzuatta yapılan değişiklikleri yakından takip edip, müvekkillerin söz konusu değişikliklere uyum sürecinde hukuki destek sağlıyoruz.

 • İdare Hukuku

  Her türlü idari işlem ve eyleme karşı müvekkillerin haklarını savunmak üzere...

  İdare Hukuku

  Her türlü idari işlem ve eyleme karşı müvekkillerin haklarını savunmak üzere idari dava süreçlerinin takibi sağlayarak, İdare Hukuku’nun temel ilkeleri gözetilerek hızlı sonuç almaya odaklı hukuki hizmetler veriyoruz.

 • Gayrimenkul

  Kompleks yapılar, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri, oteller...

  Gayrimenkul

  Kompleks yapılar, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri, oteller ve konutlar da dahil tüm gayrimenkul türlerine dair uyuşmazlıklara ilişkin sahip olduğumuz deneyim ile müvekkillerin gayrimenkuller üzerindeki haklarını en iyi şekilde korumak üzere hizmet veriyoruz.

 • Sağlık Hukuku

  Sağlık hukuku alanında alınan eğitim ile hasta ve hekim hakları kapsamında...

  Sağlık Hukuku

  Sağlık hukuku alanında alınan eğitim ile hasta ve hekim hakları kapsamında müvekkillerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirerek, her uyuşmazlığı kendi içerisinde inceleyip gerek hastaların gerekse de hekimlerin haklarını savunuyoruz.

 • İcra ve İflas Hukuku

  Müvekkillerin alacaklarına kavuşması için, cebr-i icra süreçleri tahsilata yönelik...

  İcra ve İflas Hukuku

  Müvekkillerin alacaklarına kavuşması için, cebr-i icra süreçleri tahsilata yönelik olarak hızlı ve aktif bir şekilde takip ederek, konkordato ve iflas prosedürleri hakkında müvekkillere detaylı bir şekilde bilgi veriyoruz.

 • Miras Hukuku

  Gerek sağlararası gerekse de ölüme bağlı tasarruflar yönünden, bu alanda...

  Miras Hukuku

  Gerek sağlararası gerekse de ölüme bağlı tasarruflar yönünden, bu alanda takip edilen davalar ile uygulamaya yönelik olarak edinilen tecrübe ile müvekkillere tüm süreçte efektif bir hukuki hizmet veriyoruz.

 • Sözleşmeler

  Dava takibi tecrübemiz ile müvekkillerin akdedeceği sözleşmeleri ileride...

  Sözleşmeler

  Dava takibi tecrübemiz ile müvekkillerin akdedeceği sözleşmeleri ileride doğabilecek uyuşmazlıklar kapsamında ele alarak değerlendiriyoruz. Sözleşme müzakerelerini müvekkillerin menfaatlerini korumaya odaklı, ancak aynı zaman ticari hayatın akışına uygun bir şekilde sürdürüyoruz.

 • Fikri ve Sınai Haklar

  Fikri ve sınai haklardan kaynaklanan davaların takibinde edinilen tecrübe ile...

  Fikri ve Sınai Haklar

  Fikri ve sınai haklardan kaynaklanan davaların takibinde edinilen tecrübe ile, öngörülebilir sonuçlar hakkında müvekkilleri bilgilendirmek ve alternatif çözüm yolları sunmak bu alanda edindiğimiz vizyonun en önemli parçasıdır. Ayrıca marka ve patent vekili avukatlarımız sayesinde sahip olunan teknik bilgiyi, hukuki bakış açısı ile birleştirilerek müvekkillere ihtiyacı olan hizmeti tam olarak sağlıyoruz.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri...

  Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ilke kararları ışığında müvekkillerimize kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyum projelerinin yürütüyoruz.

Daha fazlası için ;

Gizlilik Politikası Yasal Uyarı